Đăng ký|Đăng nhập
Kết quả tìm kiếm
Tổng cộng có 14 kết quả được tìm thấy.
1. Tiến Về Sài Gòn
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Lưu Hữu Phước | Tông: F | Nhịp: 24
2. Ải Chi Lăng
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Lưu Hữu Phước | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn
3. Lên Đàng
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Lưu Hữu Phước | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn
4. Reo Vang Bình Minh
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Lưu Hữu Phước | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn
Tác giả: Lưu Hữu Phước | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn
6. Ải Chi Lăng
(Hợp âm)
Tác giả: Lưu Hữu Phước | Thể loại: Nhạc Quê Hương | Tông: F | Điệu: Fox
[F] Chi Lăng, Chi Lăng tiếng ai hò [G] reo vang [C] trời [F] Chi Lăng, Chi Lăng chiếc bóng ai tranh hùng muôn [C] đời 1. Trời âm [F] u, gió tung rú lên, rít lên ào [C] ào Rừng thông rên [F] siết ...
7. Bạch Đằng Giang
(Hợp âm)
Tác giả: Lưu Hữu Phước & Mai Văn Bộ | Thể loại: Nhạc Trữ Tình | Tông: G | Điệu: Chưa Chọn
[G] Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi [Bm] giống Tiên [Em] Rồng Giống Lạc [D] Hồng, giống anh [D7] hùng, Nam Bắc [G] Trung Trên trời xanh muôn sắc đua chen bóng [D7] ô Dưới [G] đáy dòng ...
Tác giả: Lưu Hữu Phước & Việt Tiên | Thể loại: Nhạc Quê Hương | Tông: D | Điệu: Chưa Chọn
Toàn dân! Nghe [D] chăng? Sơn hà nguy biến! Hận thù đằng [D] đằng! Biên thùy rung chuyển [A] Tuông [D] giày non [A] sông rền vang [D] tiếng vó [A] câu Gây oán nghìn [A] thu Toàn dân Tiên [D] Long! ...
9. Hờn sông Gianh
(Hợp âm)
Tác giả: Lưu Hữu Phước | Thể loại: Nhạc Quê Hương | Tông: Dm | Điệu: Slow
Trên sông chơi [Dm] vơi Gió đưa hiu hắt [F] từ phương xa [A] vờị Lan theo cơn [Bb] gió Bấp [A] bênh trôi máu [F] ai pha hồng dòng [A] sông Vang theo hơi [F] gió Tiếng của [Dm] ai thầm [A7] khóc trên ...
10. Lên đàng
(Hợp âm)
Tác giả: Lưu Hữu Phước | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: C | Điệu: March
1. Nào [C] anh em ta cùng [F] nhau xông pha lên [C] đàng kiếm nguồn tươi sáng Ta [Dm] nguyện đồng lòng điểm [Em] tô non sông từ [F] nay ra sức anh [G] tài Đoàn [C] ta chen vai nề [F] chi chông gai lên ...

10 bài xem nhiều ngẫu nhiên

Phân Loại