Đăng ký|Đăng nhập
Tìm kiếm
Hợp Âm Sheet Thảo Luận
 Chọn tất cả - Không chọn tất cả
Tổng cộng có 49 kết quả được tìm thấy.
1. Ánh Trăng Của Em
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nhật Ngân | Tông: G | Nhịp: 24
Tác giả: Nhật Ngân-Duy Trung | Tông: Em | Nhịp: 44
Tác giả: Nhật Ngân-Duy Trung | Tông: Em | Nhịp: 44
Tác giả: Nhật Ngân | Tông: B | Nhịp: 44
5. Cám Ơn
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nhật Ngân | Tông: Cm | Nhịp: 24
6. Cho Vừa Lòng Em
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nhật Ngân | Tông: Cm | Nhịp: 44
7. Một Lần Dang Dỡ
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nhật Ngân | Tông: C | Nhịp: 44
8. Giã Từ Vũ Khí
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nhật Ngân | Tông: Em | Nhịp: 44
9. Tôi Đưa Em Sang Sông
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nhật Ngân-Y Vũ | Tông: Am | Nhịp: 44
10. Ngày Đá Đơm Bông
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nhật Ngân | Tông: Dm | Nhịp: 44

Xem nhiều nhất

Phân Loại