Đăng ký|Đăng nhập
Tìm kiếm
Hợp Âm Sheet Thảo Luận
 Chọn tất cả - Không chọn tất cả
Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.
1. Em đâu hiểu gì
(Hợp âm)
Tác giả: Patricia Carli & Jean Schmitt | Thể loại: Nhạc Ngoại Lời Việt | Tone: A | Điệu: Valse
1. [A] Je ne sais pas, ne sais plus, Non vraiment ce qui se passe en moi quand je suis dans tes [D] bras [E7] Je ne sais plus mais c' est plus fort que moi Près de toi la vie change pour [A] moi [A] ...

Xem nhiều nhất

Phân Loại