Đăng ký|Đăng nhập
Tìm kiếm
Hợp Âm Sheet Thảo Luận
 Chọn tất cả - Không chọn tất cả
Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.
Tác giả: Thầy Pháp Niệm | Thể loại: Nhạc Phật Giáo | Tone: F | Điệu: Chưa Chọn
[F] Để Bụt thở để bụt đi [C] Mình khỏi thở mình khỏi [F] đi, khỏi đi [F] Bụt đang thở bụt đang đi [C] Mình được thở mình được [F] đi, được đi [F] Bụt là thở bụt là đi [C] Mình là thở mình là [F] ...

Xem nhiều nhất

Phân Loại