Đăng ký|Đăng nhập
Tìm kiếm
Hợp Âm Sheet Thảo Luận
 Chọn tất cả - Không chọn tất cả
Tổng cộng có 11 kết quả được tìm thấy.
1. Biển Chờ
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Bảo Chấn | Tông: F#m | Nhịp: 44
2. Biển Đợi
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Ngô Quốc Tinh | Tông: F#m | Nhịp: 68
3. Chân Tình
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Trần Lê Quỳnh | Tông: F#m | Nhịp: 44
4. Có Nghe Đời Nghiêng
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Trịnh Công Sơn | Tông: F#m | Nhịp: 34
5. Cỏ Xót Xa Đưa
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Trịnh Công Sơn | Tông: F#m | Nhịp: 34
6. Mưa Buồn
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Hồi An | Tông: F#m | Nhịp: 24
7. Tuổi Đá Buồn
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Trịnh Công Sơn | Tông: F#m | Nhịp: 68
8. Tuổi Thơ Đón Xuân
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Đinh Công Lý | Tông: F#m | Nhịp: 44
Tác giả: Hùng Lân | Tông: F#m | Nhịp: 24
10. Dấu Chôn Tình Buồn
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Quốc Vượng | Tông: F#m | Nhịp: 44

Xem nhiều nhất

Phân Loại