Đăng ký|Đăng nhập
Tìm kiếm
Hợp Âm Sheet Thảo Luận
 Chọn tất cả - Không chọn tất cả
Tổng cộng có 71 kết quả được tìm thấy.
1. Bài Ca Mới
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Quỳnh Lưu-Thuận Yến | Tông: Gm | Nhịp: 24
2. Bài Thơ Cuối Cùng
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Hoàng Thi Thơ | Tông: Gm | Nhịp: 34
3. Bay Đi Thầm Lặng
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Trịnh Công Sơn | Tông: Gm | Nhịp: 34
Tác giả: Trịnh Công Sơn | Tông: Gm | Nhịp: 44
5. Dâng Người Cha
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Mi Trầm | Tông: Gm | Nhịp: 44
6. Đêm Lang Thang
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Vinh Sử | Tông: Gm | Nhịp: 44
Tác giả: Trịnh Công Sơn | Tông: Gm | Nhịp: 44
8. Dừng Bước Giang Hồ
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Hoàng Trọng | Tông: Gm | Nhịp: 24
9. Em Hãy Ngủ Đi
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Trịnh Công Sơn | Tông: Gm | Nhịp: 24
10. Khi Tuổi Trẻ Đứng Lên
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Phạm Thế Mỹ | Tông: Gm | Nhịp: 24

Xem nhiều nhất

Phân Loại