Đăng ký|Đăng nhập

Các bài hát có tông là G#

Có tổng cộng 1 kết quả.
Tác giả: Phạm Duy | Thể loại: Nhạc Vàng | Tông: G# | Nhịp: 34 | Điệu: Boston
Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn Áo nhuộm hoàng hôn, áo nhuộm hoàng hôn Bóng ai cắp rổ, cắp rổ lên cồn Lên cồn hái dâu, hái dâu Tiếng nàng hát vọng đôi câu Hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu Dừng tay viết mướn ối a lòng sầu Lòng...
Xem nhiều trong tuần