Đăng ký|Đăng nhập

Các bài hát có tông là G#

Có tổng cộng 12 kết quả.
Tác giả: Phạm Duy | Thể loại: Nhạc Vàng | Tông: G# | Nhịp: 34 | Điệu: Boston
Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn Áo nhuộm hoàng hôn, áo nhuộm hoàng hôn Bóng ai cắp rổ, cắp rổ lên cồn Lên cồn hái dâu, hái dâu Tiếng nàng hát vọng đôi câu Hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu Dừng tay viết mướn ối a lòng sầu Lòng...
2. Bởi Tin Lời Thề
(Style Yamaha)
3. Chàng Khờ Thủy Chung
(Style Yamaha)
4. Chia Xa
(Style Yamaha)
5. Có Nhau Trọn Đời
(Style Yamaha)
8. Ngôi Sao Pha Lê
(Style Yamaha)
9. Nỗi Nhớ Nào Cho Anh
(Style Yamaha)
10. Nỗi Sầu Đêm Vắng
(Style Yamaha)
Xem nhiều trong tuần