Đăng ký|Đăng nhập

Hợp âm Hà Nội Viêng Chăn

Hà Nội Viêng Chăn
Tác giả: Nhạc Ngoại | Thể loại: Nhạc Ngoại Lời Việt | Tông: D | Điệu: Chưa Chọn
Hà Nội, Viêng [D] Chăn hâu hắc pây kăn
Hâu xá ma [Bm] ki, xa ma ki, xa ma ki
Ô [D] khuông xăm băng mây ti
Sơn xát hâu [Em] mi, tè đức đầm [D] bằng
Uồm xái bu [D] luống Uồm mê kổng, poong đong mái mẳn
Uông khuống ta kon điêu [Bm] kăn
Hà Nội Viêng [Em] Chăn bút [A] rạ cao [D] bay

Tiếng đàn [G] bầu ngân vang hòa với tiếng [A] khèn
Mối tình ta vũng [Bm] bền bao đời [Em] nay vẫn đẹp tươi [A] thắm
Sáng hơn trăng [D] rằm thơm [G] hơn bông hoa (nào) thơm [F#m] nhất
Thương [D] nhau, vui buồn bên nhau
Tình nghĩa sâu hơn nước Hồng [Bm] hà
Tình ta [A] sâu hơn nước Cửu [D] Long
Các hợp âm
Xem nhiều trong tuần