Đăng ký|Đăng nhập

Hợp âm Hai khía cạnh cuộc đời

Hai khía cạnh cuộc đời
Tác giả: Joni Mitchell | Thể loại: Nhạc Ngoại Lời Việt | Tông: F | Điệu: Chưa Chọn
1. [F] Mây xây [Gm] lâu đài [Bb] trên cõi [F] trùng
Nhẹ nhàng như [Am] bông chuyện [Bb] thành tơ [F] duyên
Mây như tóc thần cuốn [Bb] trên màn [Gm] không
Tôi [Bb] cho mây đẹp vô [C] cùng

Nhưng [F] nay mây [Gm] thay màu [Bb] trên khắp [F] trùng
Từng làn mây [Am] đen về [Bb] làm mưa [F] rơi
Bao nhiêu những [Bb] điều tôi vẫn hằng [Gm] mơ
Theo [Bb] mây tan về tít [C] mù

Nay [F] tôi xin [Gm] nhìn mây [Bb] tới hai [F] lần
Nhìn [Bb] thấp xa [F] gần, nhưng [Bb] vẫn cho [F] rằng
Đám [Am] mây, đám [Bb] mây mong [F] lung ảo huyền
Ôi [Bb] mây! ôi mây! ôi mây là [C] gì mây [F] hỡi

2. [F] Như bao [Gm] nhiêu chuyện [Bb] thần tiên [F] đẹp
Này là yêu [Am] anh, này [Bb] là yêu [F] em
Bao nhiêu mối [Bb] tình đến trong ngày [Gm] đêm
Tôi [Bb] cho yêu là lâu [C] bền

Nhưng [F] nay tôi [Gm] nghe chuyện [Bb] như bắt [F] đầu
Từng người yêu [Am] nhau, từng [Bb] người xa [F] nhau
Xa trong tiếng [Bb] cười, hay trong lời [Gm] than
Yêu [Bb] đương, hay là chán [C] chường

Nay [F] tôi xin [Gm] nhìn yêu [Bb] tới hai [F] chiều
Dù [Bb] ít hay [F] nhiều nhưng [Bb] hết tin [F] vào
Chữ [Am] yêu, chữ [Bb] yêu lung [F] linh ảo huyền
Ôi [Bb] yêu! ôi yêu! ôi yêu là [C] gì, hỡi [F] yêu

3. [F] Lo âu [Gm] hay là [Bb] tự tin [F] nhiều
Hoặc là hoang [Am] mang, hoặc [Bb] là tin [F] yêu
Bao nhiêu khát [Bb] vọng bấy nhiêu chờ [Gm] mong
Tôi [Bb] cho cõi đời dễ [C] dàng

Nhưng [F] nay tôi [Gm] nghe đời [Bb] sao khác [F] thường
Bạn bè hôm [Am] nay, bạn [Bb] bè hôm [F] mai
Bao nhiêu tháng [Bb] ngày, bấy nhiêu đổi [Gm] thay
Trong [Bb] tay nhưng rồi mất [C] hoài

Nay [F] tôi xin [Gm] nhìn kiếp [Bb] sống hai [F] bề
Đời [Bb] sống đi [F] về nhưng [Bb] sẽ ước [F] thề
Sống [Am] như, sống [Bb] như giấc [F] mơ hiện về
Sinh [Bb] ra sinh ra sinh ra làm [C] gì hỡi [F] ơi
Các hợp âm
Bài hát liên quan
Xem nhiều trong tuần