Đăng ký|Đăng nhập

Các style Yamaha có tông là C#

Có tổng cộng 8 kết quả.
1. Chỉ Là Giấc Mơ
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: C#, Cm
2. Chiếc Lá Mùa Đông
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: C#, C, Không Biết
3. Chiếc Phao Tình
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: C#, C
4. Cơn Đau Tình
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: C#, D
5. Ngôi Sao Băng
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: C#
6. Phao Tình
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: C#
7. Tan Vỡ
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: C#
8. Vì Em Là Con Gái
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: G, C#, D
Xem nhiều trong tuần