Đăng ký|Đăng nhập

Các style Yamaha có tông là F#m

Có tổng cộng 18 kết quả.
1. Bai Ca Cánh Võng
(Style Yamaha)
Model: Không Biết, S688 | Tông: F#m, Am
2. Còn Mãi Gọi Tên
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: F#m
Model: Không Biết | Tông: F#m, F#mol
4. Không Có Lần Thứ Hai
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: F#m
5. Mặc Kệ Người Ta Nói
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: Dm, F#m, G
6. Mùa Đông Xứ Lạ
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: F#m
Model: Không Biết | Tông: F#m
Model: Không Biết | Tông: F#m
9. Thiên Đường Gọi Tên
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: F#m
10. Tiếng Gió Xôn Xao
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: B, F#m
Xem nhiều trong tuần