Đăng ký|Đăng nhập

Các bài hát có tác giả là Hoàng Hà

Có tổng cộng 9 kết quả.
Tác giả: Hoàng Hà | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: F | Nhịp: 24 | Điệu: Fox
Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với...
Tác giả: Hoàng Hà | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: F | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
Trên đỉnh Trường Sơn, ta gặp nhau giữa đường đi chiến đấu Anh giải phóng quân Lào, biên giới đẹp sao Cây lá lao xao rộn ràng lẫn trong màu áo Những người chiến sĩ yêu nước Lào Trường Sơn mây núi bao la lối quân đi bước mòn sỏi...
Tác giả: Hoàng Hà | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: G | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
Khi tiếng chim hót vang lên lời ca Và khi nắng toả rộn bước quân hành xa Thì em có nghe tiếng mùa xuân về Giục cất bước giải phóng cho làng quê Trên núi sông mến yêu đây của ta Mà khi bóng giặc còn đó chưa rời xa Thì em có nghe tiếng...
Tác giả: Hoàng Hà | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn | Điệu: Chưa Chọn
Tác giả: Hoàng Hà | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn | Điệu: Tháng 3
Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên Giơ nắm tay thề gìn giữ hoà bình độc lập tự do Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước Đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no Đi lên thanh niên chớ ngại...
Tác giả: Hoàng Hà | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: G | Điệu: Chưa Chọn
1. Khi tiếng [G] chim hót vang lên lời ca Và [C] khi nắng [G] toả rộn [F] bước quân hành [C] xa Thì [Am] em có nghe tiếng [F] mùa xuân [D] về Giục cất [Em] bước giải phóng cho làng [G] quê Trên núi [G] sông mến yêu đây của ta Mà [C] khi bóng...
Tác giả: Hoàng Hà | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: F | Điệu: Fox
[F] Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ [Bb] tung bay Rộn ràng bao mê [F] say những bước chân dồn về [Am] đây Sài Gòn [Gm] ơi! Vững [Am] tin đã bao năm [C7] rồi một ngày vui giải [Am] phóng [F] Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ [Bb]...
Tác giả: Hoàng Hà | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: C | Điệu: Chưa Chọn
Trên đỉnh Trường [Am] Sơn, ta gặp nhau giữa đường đi [G] chiến đấu Anh [C] giải phóng quân [G] Lào, biên giới đẹp [C] sao Cây lá lao [G] xao rộn ràng lẫn trong màu [Am] áo Những người chiến [G] sĩ yêu nước [C] Lào Trường [C] Sơn mây...
Tác giả: Hoàng Hà | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: G | Điệu: March
1. Kết liên [G] lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên Giơ nắm tay [C] thề gìn giữ hoà [G] bình độc lập tự [D7] do 2. Kết liên [G] lại thanh niên chúng ta cùng quyết tiến [Bm] bước Đánh tan quân [C] thù xây đắp cuộc [D7] đời hạnh...
Xem nhiều trong tuần