Đăng ký|Đăng nhập

Các bài hát có tác giả là Lm. Huy Hoàng

Có tổng cộng 1 kết quả.
1. Tất Cả Là Hồng Ân
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Lm. Huy Hoàng | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn | Điệu: Chưa Chọn
Tất cả là Hồng Ân Chúa nên con có gì mà giữ riêng mình. Tất cả do Chúa thương ban nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tín trung khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ bất trung khi ân huệ Ngài con giữ cho...
Xem nhiều trong tuần