Đăng ký|Đăng nhập

Các bài hát có tác giả là Trần Kiết Tường

Có tổng cộng 8 kết quả.
1. Em Đi Chơi Thuyền
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Trần Kiết Tường | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: C | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
2. Lý Cái Mơn
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Trần Kiết Tường | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
3. Anh Ba Hưng
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Trần Kiết Tường | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: Am | Nhịp: 44 | Điệu: Tháng 3
Có anh Ba Hưng Vốn thiệt nông dân Đi lính hơn năm trường Vừa mới được huân chương Thằng Sáu thấy anh nó mừng Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn Nó khen nó khen anh hoài Nó nói rằng anh có tài Nó nói mới một năm nay Mà anh đã bắn Giết Tây...
4. Cô Giáo Em
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Trần Kiết Tường | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn | Điệu: Chưa Chọn
Tác giả: Trần Kiết Tường | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn | Điệu: Chưa Chọn
Hò ơ... hò ơ ớ... ơ Tôi hát ngàn lời ca Bao la hơn những cánh đồng Mênh mông hơn mặt biển Đông Êm đềm hơn những dòng sông Hò ơ... hò ơ ớ... ơi hò hò ơi Tôi hát ngàn lời ca Nồng nàn hơn nắng ban mai Đẹp tình hơn cánh hoa mai Hùng...
6. Anh Ba Hưng
(Hợp âm)
Tác giả: Trần Kiết Tường | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: Am | Điệu: March
Có anh Ba [Am] Hưng Vốn thiệt nông dân Đi lính hơn năm [Dm] trường Vừa mới được huân [Am] chương Thằng Sáu thấy anh nó mừng Thiệt thằng nhỏ xíu mà [Dm] khôn Nó khen nó khen anh hoài Nó nói rằng anh có [Am] tài Nó nói mới một năm...
Tác giả: Trần Kiết Tường | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: Am | Điệu: Chưa Chọn
1. [Am] Hò ơ... hò ơ [Dm] ớ... [C] ơ [E7] [Am] Tôi hát ngàn lời ca Bao [Em] la hơn những cánh đồng Mênh [E] mông hơn mặt biển Đông Êm [E7] đềm hơn những dòng [Am] sông [F] Hò ơ... hò ơ [Dm] ớ... ơi [C] hò hò [E7] ơi [A7] [Dm] Tôi...
8. Mimoza
(Hợp âm)
Tác giả: Trần Kiết Tường | Thể loại: Nhạc Trữ Tình | Tông: Em | Điệu: Chưa Chọn
1. Mi-mô- [Em] sa từ đâu em [C] tới Mi-mô- [G] sa! Vì sao em [E7] tới đất [Am] này Đà Lạt đồi núi chập [Em] chùng Đà [G] Lạt trời mây [B7] nước mênh [Em] mông 2. Mi-mô- [Em] sa từ đâu em [C] tới Mi-mô- [G] sa! Vì sao em [C] tới đất [Am]...
Xem nhiều trong tuần