Đăng ký|Đăng nhập

Hợp âm Sám nguyện

Sám nguyện
Tác giả: Đại Đức Thích Nhuận Thanh | Thể loại: Nhạc Phật Giáo | Tông: G | Điệu: Chưa Chọn
Trang [D] nghiêm Đài Sen ngự [G] tọa
Đại [D] hùng từ phụ Thích [G] Ca
Đệ [Em] tử lắng lòng thanh [D] tịnh
Bàn [Am] tay chắp thành Liên [D] Hoa
Cung [G] kính hướng về điều [Am] ngự
Dâng [Em] lời Sám Nguyện thiết [D] tha

Đệ [G] tử phước duyên thiếu [D] kém
Sống [G] trong Thất niệm lâu [C] dày
Không [G] được sớm gặp Chánh [Bm] pháp
Bao [Em] nhiêu phiền lụy đã [Am] gây
Bao [Em] nhiêu lỡ lầm vụng [Am] dại
Vô [D] minh che lấp tháng [G] ngày

Vườn tâm gieo hạt giống [Em] xấu
Tham, [Am] sân, tự ái dẫy [D] đầy
Những [G] nghiệp sát đạo, dâm [Am] vọng
Gây [D] nên từ trước tới [G] nay
Những [Em] điều đã làm, đã [C] nói
Thường [D] gây đổ vỡ hằng [Am] ngày
Bao [D] nhiêu não phiền, nghiệp [Am] chướng
Nguyện [D] xin Sám Hối từ [G] đây

Đệ [G] tử thấy mình nông [D] nổi
Con [Am] đường Chánh niệm lãng [D] xao
Chất [Am] chứa vô minh phiền [Em] não
Tạo [A] nên bao nỗi hận [D] sầu
Có [G] lúc tâm tư buồn [D] chán
Mang [Am] đầy dằn vặt lo [C] âu,
Vì [Am] không hiểu được kẻ [C] khác
Cho [D] nên hờn giận, oán [G] cừu

Lý [G] luận xong rồi trách [Em] móc
Mỗi [Am] ngày mỗi chuốc khổ [D] đau
Chia [G] cách hố kia càng [Am] rộng
Có [D] ngày không nói với [G] nhau
Cũng [D] không muốn nhìn thấy [G] mặt
Gây [Em] nên nội kết dài [D] lâu
Nay [Am] con hướng về Tam [D] Bảo
Ăn [D] năn khẩn thiết cúi [G] đầu

Đệ [G] tử biết trong tâm [Em] thức
Bao [Am] nhiêu hạt tốt lấp [D] vùi
Hạt [C] giống thương yêu, hiểu [Am] biết
Và [D] bao hạt giống an [G] vui
Nhưng [G] vì chưa biết tưới tẩm
Hạt [Em] lành không mọc tốt [Am] tươi
Cứ [Em] để khổ đau tràn [Am] lấp
Làm [D] cho đen tối cuộc [G] đời

Quen [G] lối bỏ hình bắt [D] bóng
Đuổi [G] theo hạnh phúc xa [C] vời
Tâm cứ bận về quá [Em] khứ
Hoặc [Am] lo rong ruổi tương [D] lai
Quanh [G] quẩn trong vòng buồn [D] giận
Xem [G] thường bảo vật trong [D] tay
Dày [G] đạp lên trên hạnh [Am] phúc
Tháng [D] năm sầu khổ miệt mài
Giờ đây Trầm xông Bảo [G] điện
Con nguyện Sám Hối đổi [D] thay

Đệ [G] tử tâm thành quy [D] ngưỡng
Hướng về chư Phật mười [G] phương
Cùng [Am] với các vị Bồ [C] Tát
Thanh [D] văn, Duyên giác,Thánh [G] hiền
Chí [G] thành cầu xin Sám [D] Hối
Bao [G] nhiêu lầm lỡ triền miên
Xin lấy Cam Lồ tịnh [D] thủy
Tưới [G] lên dập tắt não [D] phiền

Xin [G] lấy con thuyền Chánh [D] pháp
Đưa [G] con vượt nẻo oan khiên
Xin nguyện sống đời tỉnh [C] thức
Học [D] theo đạo lý Chân [G] truyền
Thực tập nụ cười hơi [Em] thở
Sống [D] đời Chánh niệm tính [G] chuyên
Đệ [G] tử xin nguyện trở [Bm] lại
Sống [D] trong hiện tại nhiệm [G] mầu

Vườn tâm ươm hạt giống [C] tốt
Vun [D] trồng hiểu biết, thương [G] yêu
Xin nguyện học phép quán [C] chiếu
Tập [D] nhìn tập hiểu thật [G] sâu
Thấy được Tự tánh các [Bm] pháp
Thoát [C] ngoài sinh tử trần [G] lao
Nguyện [Em] học nói lời ái [Bm] ngữ
Thương [D] yêu, chăm sóc sớm [G] chiều

Đem [Am] nguồn vui tới mọi [C] nẻo
Giúp [D] người vơi nỗi sầu [G] đau
Đền đáp công ơn cha [Bm] mẹ
Ơn [D] thầy nghĩa bạn dày [G] sâu
Tín [Em] thành tâm hương một [Am] nén
Đài [D] Sen con nguyện hối [G] đầu

Nguyện [G] Đức Từ bi che [Em] chở
Trên [D] on đường đạo nhiệm mầu
Nguyện [G] xin chuyên cần tu [Am] tập
Vuông [D] tròn đạo quả về [G] sau
Nam mô [G] Cầu Sám Hối Bồ Tát
Nam mô [Am] Cầu Sám Hối Chư [D] Phật
Nam mô Cầu Sám Hối Phật [G] Đà
Các hợp âm
Bài hát liên quan
Xem nhiều trong tuần