Đăng ký|Đăng nhập

Các bài hát có tác giả là Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Có tổng cộng 1 kết quả.
1. Sám nguyện
(Hợp âm)
Tác giả: Đại Đức Thích Nhuận Thanh | Thể loại: Nhạc Phật Giáo | Tông: G | Điệu: Chưa Chọn
Trang [D] nghiêm Đài Sen ngự [G] tọa Đại [D] hùng từ phụ Thích [G] Ca Đệ [Em] tử lắng lòng thanh [D] tịnh Bàn [Am] tay chắp thành Liên [D] Hoa Cung [G] kính hướng về điều [Am] ngự Dâng [Em] lời Sám Nguyện thiết [D] tha Đệ [G] tử phước...
Xem nhiều trong tuần