Đăng ký|Đăng nhập

Các style Yamaha có tông là G#m

Có tổng cộng 30 kết quả.
1. Anh Vẫn Đợi Chờ
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: G#m
2. Chuyện Tình Lá Gió
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: G#m
3. Dân Nước Nam
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: Em, G#m
4. Đêm Lao Xao
(Style Yamaha)
Model: Không Biết, S900 | Tông: Bm, Cm, G#m, Không Biết, Gm
5. Giấc Mơ Của Anh
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: G#m
6. Làm Sao Anh Biết
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: G#m
7. Nàng Dáng Tiên
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: G#m, Gm
8. Ngã Ba Tình
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: A, Fm, G#m
9. Người Ta Nói Rằng
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: G#m
10. Quên Đi Hết Đam Mê
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: G#m, G#, Không Biết
Xem nhiều trong tuần