Đăng ký|Đăng nhập

Các style Yamaha có tông là Gm

Có tổng cộng 128 kết quả.
1. Khong Ngu Duoc
(Style Yamaha)
Model: S700 | Tông: Gm
2. Ba Tôi
(Style Yamaha)
Model: Không Biết, S837 | Tông: Gm, Am
3. Bai Ca Cây Lúa
(Style Yamaha)
4. Bài Ca Trên Núi
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: Gm, Em, Không Biết
5. Bài Không Tên Số 1
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: Gm
6. Bản Tình Ca Mùa Đông
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: Gm
7. Ban Tình Ơi
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: Gm
8. Bến Nhà Rồng
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: Cm, Không Biết, Gm, Dm, F
9. Bên Sông Chờ
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: Gm
10. Biển Khát
(Style Yamaha)
Model: Không Biết | Tông: Không Biết, Gm
Xem nhiều trong tuần