Đăng ký|Đăng nhập

Các bài hát có tác giả là Dân Huyền

Có tổng cộng 24 kết quả.
Tác giả: Dân Huyền | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: C | Nhịp: 44 | Điệu: Chưa Chọn
2. Bên Lăng Bác Hồ
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Dân Huyền | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: F | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
Niềm ao ước bấy lâu nay đã thoả nỗi chờ mong Trời Ba Đình xanh trong toả hương sắc Sen hồng Về thăm Bác hôm nay, bao mến thương xao xuyến trong lòng Xin kính dâng Người nghĩa tình sâu nặng của núi sông Ơ ơ ơ ơ ... Ngọn đuốc Bác...
3. Bông Hoa Hồng Chiêm
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Dân Huyền | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: G | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
4. Cánh Cụt Cánh Què
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Dân Huyền | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Eb | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
5. Con Tem Chiến Sĩ
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Dân Huyền | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Dbm | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
6. Tiếng Hát Trái Tim
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Dân Huyền | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Cb | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
7. Cung Đàn Tuổi Xanh
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Dân Huyền | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Fm | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
Tác giả: Dân Huyền | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Am | Nhịp: 38 | Điệu: Chưa Chọn
Tác giả: Dân Huyền | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Dm | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
10. Đường Cong Hình Học
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Dân Huyền | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Em | Nhịp: 34 | Điệu: Chưa Chọn
Xem nhiều trong tuần