Đăng ký|Đăng nhập

Các bài hát có tác giả là Đinh Công Huỳnh

Có tổng cộng 7 kết quả.
1. Ân Sâu Nghĩa Đầy
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nguyễn Ly & Đinh Công Huỳnh | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Dm | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
2. Ân Tình Mẹ Cha
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Am | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
3. Ánh Sáng Đời Con
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nguyễn Ly & Đinh Công Huỳnh | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Dm | Nhịp: 34 | Điệu: Chưa Chọn
4. Mẹ
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Em | Nhịp: 34 | Điệu: Chưa Chọn
5. Cho Con Khát Khao
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Thể loại: Nhạc Thánh Ca | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn | Điệu: Ballad
Chúa chính nguồn tình yêu là dòng suối mát trong dịu êm Chúa biến đổi đời con được trở nên nhân chứng tin mừng Tưới mát cuộc đời con bằng hồng phúc bát ngát cao vời Bằng niềm tin thắp sáng giữa đời, bằng mạch suối thánh ân...
6. Cho con khát khao
(Hợp âm)
Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh | Thể loại: Nhạc Thánh Ca | Tông: Dm | Điệu: Ballad
1. [Dm] Chúa chính nguồn tình [D7] yêu là dòng [G] suối mát trong dịu [Dm] êm [Bb] Chúa biến đổi đời [Gm] con được trở [C7] nên nhân chứng tin [F] mừng [Dm] Tưới mát cuộc đời [Bb] con bằng hồng [C] phúc bát ngát cao [F] vời Bằng niềm...
7. Lễ Dâng Thống Hối
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Đinh Công Huỳnh | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn | Điệu: Chưa Chọn
Xem nhiều trong tuần