Đăng ký|Đăng nhập

Các bài hát có tác giả là Nguyễn Hùng Lân

Có tổng cộng 7 kết quả.
1. Chiều Tan Học
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nguyễn Hùng Lân | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: G | Nhịp: 44 | Điệu: Chưa Chọn
2. Cơn Mưa Ngày Nào
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Anh Tuấn & Nguyễn Hùng Lân | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: D | Nhịp: 44 | Điệu: Chưa Chọn
3. Hương Xuân Bên Thềm
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nguyễn Hùng Lân | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: C | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
4. Một Thời Để Nhớ
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nguyễn Hùng Lân | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Dm | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
5. Ngày Ta Mới Quen Nhau
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nguyễn Hùng Lân | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: D | Nhịp: 68 | Điệu: Chưa Chọn
6. Tình Ca Viết Cho Nhau
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nguyễn Hùng Lân | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Gm | Nhịp: 34 | Điệu: Chưa Chọn
7. Và Tôi Sẽ Hát
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nguyễn Hùng Lân | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: A | Nhịp: 44 | Điệu: Chưa Chọn
Xem nhiều trong tuần