Đăng ký|Đăng nhập

Các bài hát có tác giả là Nguyễn Quyết Thắng

Có tổng cộng 6 kết quả.
1. Cái Hẹn Đầu
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: G | Nhịp: 34 | Điệu: Chưa Chọn
2. Chiều Buồn Nghĩa Trang
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: E | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
3. Em
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Am | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
4. Má Lúm Đồng Tiền
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn | Điệu: Chưa Chọn
5. Vắt Tay Lên Trán
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng | Thể loại: Nhạc Vàng | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn | Điệu: Chưa Chọn
Nằm vắt tay lên trán ta nghĩ đến chuyện cuộc đời Ngồi bấm đốt ngón tay ta nghĩ đến chuyện ngày qua Nằm vắt tay lên trán ta nghĩ đến chuyện bây giờ Ngồi bấm đốt ngón tay ta nghĩ đến chuyện mai Cho em tôi giấc mơ đẹp tựa như...
6. Vắt tay lên trán
(Hợp âm)
Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng | Thể loại: Nhạc Vàng | Tông: Em | Điệu: Chưa Chọn
[Em] Nằm vắt tay lên trán ta nghĩ đến chuyện cuộc đời Ngồi bấm đốt ngón [D] tay ta [Bm] nghĩ đến chuyện ngày [Em] qua Nằm vắt tay lên trán ta nghĩ đến chuyện bây giờ Ngồi bấm đốt ngón [D] tay ta [Bm] nghĩ đến chuyện [Em] mai 1....
Xem nhiều trong tuần