Đăng ký|Đăng nhập

Các bài hát có tác giả là Nguyễn Xuân Tân

Có tổng cộng 2 kết quả.
1. Dậy Mà Đi
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Nguyễn Xuân Tân | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: C | Nhịp: 24 | Điệu: Fox
Dậy mà đi, dậy mà đi Ai chiến thắng không hề chiến bại Ai nên khôn không khốn một lần Dậy mà đi, dậy mà đi Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi Đừng tiếc nữa cần chi khóc mãi Dậy mà đi sông núi đang chờ Dậy mà đi, dậy mà đi Dậy mà...
2. Dậy mà đi
(Hợp âm)
Tác giả: Nguyễn Xuân Tân | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: A | Điệu: Fox
Dậy mà [A] đi, dậy mà [E] đi [A] Ai chiến thắng không hề chiến [E] bại Ai nên [D] khôn không khốn một [E] lần Dậy mà [A] đi, dậy mà [E] đi [A] Dậy mà [E] đi hỡi đồng bào [A] ơi Đừng tiếc [A] nữa cần chi khóc mãi Dậy mà đi...
Xem nhiều trong tuần