Đăng ký|Đăng nhập

Các bài hát có thể loại là Nhạc Dân Ca

Có tổng cộng 55 kết quả.
1. Ba Quan Mời Trầu
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Quan Họ Bắc Ninh | Thể loại: Nhạc Dân Ca | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn | Điệu: Ballad
Ba quan i, một chiếc, chiếc thuyền nan i, có về là về với hội Có, có gái ngoan, gái ngoan tầm chồng. Ô mới dẫu tình rằng Anh cả, anh hai đấy đấy ơi, Cơ cả, cô hai ấy ấy ơi Ba quan i một chiếc chiếc thuyền rồng i, có về là về với...
2. Bèo Dạt Mây Trôi
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Quan Họ Bắc Ninh | Thể loại: Nhạc Dân Ca | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn | Điệu: Ballad
Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt, mây í i ì trôi Chim sa, tang tính tình cá lội Ngậm một tin trông, hai tin đợi Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh Một mảnh trăng treo, suốt canh thâu Anh ơi, trăng đã ngã ngang đầu...
3. Lý Dĩa Bánh Bò
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Dân Ca Nam Bộ | Thể loại: Nhạc Dân Ca | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn | Điệu: Bossa Nova
Hai tay bưng dĩa í a bánh bò Giấu cha, giấu mẹ chân đi khé né ôi trời sợ té lén đem cho trò Ì i í i i trò là trò đi thi í i i trò Tình tính tang tang là trò, là trò đi thi í i ì i í ì
4. Ru Con Nam Bộ
(Sheet Nhạc)
Tác giả: Dân Ca Nam Bộ | Thể loại: Nhạc Dân Ca | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn | Điệu: Chưa Chọn
Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ Năm canh chày năm canh chày Thức đủ vừa năm hỡi chàng chàng ơi Hỡi người người ơi em nhớ tới chàng em nhớ tới chàng Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con Con hời mà con hỡi con hỡi con hời Con hỡi con...
5. Ba quan mời trầu
(Hợp âm)
Tác giả: Quan Họ Bắc Ninh | Thể loại: Nhạc Dân Ca | Tông: F | Điệu: Ballad
Ba [F] quan i, một [Bb] chiếc, chiếc thuyền [C] nan i, có [F] về là về với hội Có, có gái ngoan, gái ngoan tầm chồng. Ô mới dẫu tình rằng Anh [C] cả, anh [Dm] hai đấy đấy [G] ơi, Cơ [C] cả, cô [Dm] hai ấy ấy [F] ơi Ba [F] quan i một [Bb]...
6. Bèo dạt mây trôi
(Hợp âm)
Tác giả: Quan Họ Bắc Ninh | Thể loại: Nhạc Dân Ca | Tông: G | Điệu: Ballad
1. Bèo [G] dạt mây [Bm] trôi, chốn xa xôi Anh [Em] ơi, em vẫn [C] đợi bèo [G] dạt, mây í i ì trôi Chim [Em] sa, tang tính [G] tình cá [D7] lội [Em] Ngậm một tin [G] trông, [Em] hai tin [G] đợi Ba bốn tin [D7] chờ, sao chẳng thấy [G] anh Một [G]...
7. Cây trúc xinh
(Hợp âm)
Tác giả: Quan Họ Bắc Ninh & Phạm Quang Tuấn | Thể loại: Nhạc Dân Ca | Tông: Am | Điệu: Slow
[Am] Cây trúc xinh, tang [C] tình là cây trúc [E] mọc [Am] Qua lối [Em] nọ như bờ [Am] ao Chị hai xinh tang [C] tình là chị hai [D] đứng Đứng một [Am] mình qua [D] lối như cũng [E] xinh [D] Đứng một [Am] mình qua [D] lối như càng [E] xinh ...
8. Cò lả
(Hợp âm)
Tác giả: Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh | Thể loại: Nhạc Dân Ca | Tông: D | Điệu: Chưa Chọn
Con [A] cò cò bay lả lả bay [Bm] la Bay [D] từ từ cửa phủ bay [Bm] ra ra cánh [D] đồng Tình tính tang tang tính [Bm] tình Anh chàng [E] rằng chứ anh chàng ơi Rằng có [A] biết biết hay [D] không? Rằng có [A] nhớ nhớ hay [D] không? Mình [E] về...
9. Còn duyên
(Hợp âm)
Tác giả: Quan Họ Bắc Ninh | Thể loại: Nhạc Dân Ca | Tông: F | Điệu: Slow Ballad
Còn [F] duyên là duyên kẻ [Bb] đón a đón người [F] đưa Hết i duyên là duyên đi [Bb] sớm để về [F] trưa í trưa mặc lòng Người còn [Gm] không, đây em [F] vẫn ớ ơ [Gm] không em Mà còn không đây em [F] chửa có a [C] chồng, đây tôi [Dm]...
10. Con gà gáy le te
(Hợp âm)
Tác giả: Dân Ca Cống Khao | Thể loại: Nhạc Dân Ca | Tông: G | Điệu: Chưa Chọn
[G] Con gà gáy le té le te sáng rồi [C] ai [G] ơi [G] Gà gáy té le té sáng rồi [C] ài [D] ời Nắng sớm lên [G] rồi dậy đi nương hỡi ai ời [C] ai [D] ơi Rừng và nương [G] xanh đã sang rồi [C] ai [G] ơi [G] Con gà gáy le té le te sáng rồi [C]...
Xem nhiều trong tuần