Đăng ký|Đăng nhập

Các bài hát có tác giả là Vũ Trọng Hối

Có tổng cộng 5 kết quả.
Tác giả: Vũ Trọng Hối | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: Gm | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
Đời giao liên bước tôi đi dài theo theo đất nước Đường tôi đi, núi chênh vênh có mây bay dưới chân giăng thành Đời tôi như những con thoi dệt tình yêu quê hương đất nước Đời tôi như cánh chim bay, cánh chim bay suốt dãy Trường Sơn...
Tác giả: Vũ Trọng Hối | Thể loại: Chưa Chọn | Tông: Em | Nhịp: 24 | Điệu: Chưa Chọn
Tác giả: Vũ Trọng Hối | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: Chưa Chọn | Nhịp: Chưa Chọn | Điệu: Tháng 3
Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn Đá mòn mà đôi gót không mòn Ta đi nhằm phương Nam gió ngàn đưa chân ta về quê hương Quân về trong gió đang dâng triều lên Máu thấm đường ta đi lẫn mồ hôi rơi tình quê tha thiết Ta đi theo ánh...
Tác giả: Vũ Trọng Hối | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: Em | Điệu: March
1. [Em] Ta vượt trên triền [Am] núi cao Trường Sơn [C] Đá mòn mà đôi [Bm] gót không mòn Ta đi nhằm phương [Em] Nam gió ngàn đưa chân ta về quê [G] hương Quân về trong [D] gió đang dâng triều [B7] lên [G] Máu thấm đường ta [D] đi lẫn mồ...
Tác giả: Vũ Trọng Hối | Thể loại: Nhạc Cách Mạng | Tông: Dm | Điệu: Chưa Chọn
1. Đời giao [Dm] liên bước tôi [Bb] đi dài [C] theo theo đất [F] nước Đường tôi đi, núi chênh vênh có mây [C] bay dưới chân giăng [A7] thành Đời tôi như những con [Bb] thoi dệt tình [C] yêu quê hương đất [F] nước Đời tôi như cánh chim...
Xem nhiều trong tuần