Đàn organ PSR 900, 910 có thể phát file nhạc có đuôi là.WAV. File nầy thường thấy trên các đĩa CD Audio. Nếu các bạn có các bản nhạc  trên đĩa CD Audio thì các bạn phải save vào máy vi tính. Làm sao thì làm, miễn làm ra file có đuôi là.WAv, các bạn ghi vào USB và nhét vào cây 910 (900).

Lưu ý, khi phát các fike nầy thì không có sử dụng các phím bấm của SONG (file midi), mà là bấm trực tiếp trên màn hình. Cách thức như sau:

-- Ấn chữ USB.

-- Sau đó ấn hai phím đen nhỏ số 8 dưới màn hình (có ký hiệu File Select). Lúc đó sẽ hiện ra các file có đuôi.WAV. Không làm như vậy thì không bao giờ thấy các file có đuôi.WAV

-- Chọn một bài bằng cách ấn phím  bên cạnh tên bài. Lúc đó tên bài bị "bôi đen".

-- Xong xuôi thì ấn Exit.

-- Lúc nầy dưới màn hình sẽ hiện ra các nút ký hiệu PLAY, Forward, v.v...

-- Ấn phím Play và nghe...

-- Khi tắt thì ấn phím Stop.

Riêng cậy organ 910 có thể phát file.MP3. Còn cây 900 thì không có hỗ trợ file MP3