Các bạn tham khảo một bản ký âm 6 câu vọng cổ giúp cho người biết về tân nhạc có thể học thêm đàn vọng cổ.

6 câu vọng cổ

 

6 câu vọng cổ