Khi tập luyện, ta nhìn bản nhạc, dùng các phím trên kèn bấm trên kèn để thể hiện các nốt trên bản nhạc.

Các nốt này bấm theo sơ đồ - finger chrat for saxo'

-Vậy sao phải dịch giọng?

Vì các nốt trên kèn chỉ là quy ước.
Gọi là quy ước vì các nốt này không đúng với nốt của thang piano chuẩn.
Trên thang âm chuẩn, theo định nghĩa, nốt la chuẩn có tần số 440Hz.
Các nốt quy ước trên kèn Alto thấp hơn thang âm chuẩn một quảng 6 trưởng.
Quãng 6 trưởng gồm có 4 cung và 1 bán cung= 9 bán cung.

Do đó, khi chơi trên kèn, các bản nhạc muốn chơi nốt đúng theo thang chuẩn thì phải dịch gịong lên 1 quảng 6 trưởng
Cụ thể :
Đối với kèn Alto khi bấm nốt đồ (C) quy ước trên kèn, thì theo thang piano, lúc đó sẽ là nốt mi giáng Eb; Do đó các nơi bán kèn hay ghi tone của kèn Alto là tone mi giáng- Eb'.
Kèn Baritone cũng vậy, nhưng thấp hơn Alto 1 bát độ.

Đối với kèn Soprano, khi bấm nốt đồ (C) quy ước trên kèn thì theo thang piano, lúc đó sẽ là nốt si giáng Bb;
Kèn Terno cũng vậy, nhưng thấp hơn Soprano 1 bát độ.

DỊCH GIỌNG 1 QUẢNG 6 TRƯỞNG CHO KÈN ALTO

Đô dịch lên quãng 6 thành La
Rê dịch lên quãng 6 thành Si
Mi dịch lên quãng 6 thành Đô #
Fa dịch lên quãng 6 thành Rê
Sol dịch lên quãng 6 thành Mi
La dịch lên quãng 6 thành Fa#
Si dịch lên quãng 6 thành Sol #

Thứ theo thứ, trưởng theo trưởng
Ví dụ :
bản nhạc là đô thứ sẽ dịch thành la thứ (3 dầu giáng sẽ thành không có dấu thăng giáng)
bản nhạc là sol trưởng sẽ dịch thành mi trưởng (1 dấu thăng sẽ thành 4 dâu thăng)

Cụ thể :
bản Hạ trắng gốc viết ở gam La thứ. Chơi trên ghi ta hay organ cứ dùng la thứ.
Nhưng khi chơi qua kèn để cho đúng gam la thứ piano, ta phài dich lên 1 quảng 6. Đếm theo thứ tự : đồ rê mi fa...
Vì ta định dịch gam La thứ nên sẽ bắt đầu từ nốt la.

thực hành nhé : 1 - la, 2 - si; 3 - đô; 4 - rê; 5 -mi; 6 - fa : nhưng là quảng 6 trưởng nên là fa thăng.
Vậy la thứ sẽ cần phải dịch thành fa thăng thứ để chơi trên kèn Alto.
(Quãng 6 trưởng có 4 cung và 1 bán cung= 9 bán cung. Từ la đếm lên 9 bán cung chính là fa thăng)


Các bạn có thể sử dụng phần mềm Sax tutor để thấy rõ việc này.
Dùng phầm mềm Finale họăc Encore để dịch cho nhanh và không bị sai.

Sưu tầm