Bạn nào khoái đánh trống thì tham giáo trình sau. Giáo trình này hướng dẫn một cách chi tiết để các bạn thích đánh trống có thể tự học. Nếu có chỗ nào các bạn không hiểu thì viết vào phần thảo luận để cùng nhau trao đổi.

Tự học đánh trống căn bản

 

Tự học đánh trống căn bản

 

Tự học đánh trống căn bản