Bài viết này giới thiệu với các bạn giáo trình của tớ về việc tự học đàn Bass. Các bạn yêu thích đàn guitar bass có thể xem giáo trình này mà tự học tại nhà.

Tự học đàn Bass

 

Tự học đàn Bass

 

Tự học đàn Bass

 

Tự học đàn Bass