các bạn tham khảo bài viết sau đây về 6 câu dây kép, 6 câu dây đào....

Cấu trúc bản đàn và bản ca 6 câu vọng cổ

 

Cấu trúc bản đàn và bản ca 6 câu vọng cổ

Cấu trúc bản đàn và bản ca 6 câu vọng cổ