Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách "viết" nốt nhạc vào màn hình cây organ mà không cần chơi đàn. Danh từ kỹ thuật gọi là Step Record Note.

Giả sử, ta có các nốt nhạc như sau:

Làm style trên cây organ yamaha, phần 6

Fa trắng luyến qua Fa móc đơn, Mi móc đơn, Fa móc đơn, La móc đơn. vạch nhịp, La trắng chấm, Fa đen.

Làm style trên cây organ yamaha, phần 6

Có tất cả 6 nốt nhạc.

--- Ô SỐ 1

Ta ghi nốt " Fa trắng luyến qua Fa móc đơn".

1-1 Bạn chọn nốt trắng (dùng các nút 1 đến 8 dưới màn hình, trên hoặc dưới mà chọn).

1-2 Ấn phím Fa trên cây organ, đè luôn.

1-3 Ấn thêm nốt móc đơn (dùng nút 1-8) để thêm dấu "luyến".

Ghi chú: hiển thị nốt trên cây đàn organ (PSR2000) có thể không chính xác, đặc biệt là các nốt có dấu luyến hoặc nốt dài hơn. Để cho có sự hiển thị chính xác, hãy cài đặt "gate time" vào chữ "tenuto" bằng cách dùng nút (H) và nhập vào nốt cần thiết. Màn hình mặc định là normal (80%), còn chuyển qua tenuto thì đạt 99%.

--- Ô SỐ 2

Ta ghi 3 nốt Mi móc đơn, Fa móc đơn và La móc đơn.

2-1 Chọn nốt móc đơn.

2-2 bấm phím Mi trên cây organ.

2-3 bấm phím Fa trên cây organ.

2-4 bấm phím La trên cây organ.

--- Ô SỐ 3

Ta ghi nốt La trắng chấm.

3-1 Chọn nốt chấm. Ấn nút chỗ ô thứ 3 bên tay phải màn hình (Kbd, Nrm 80, hình nốt, Del), sao cho hiện ra nốt có chấm. Ô này gốm 3 loại nốt căn bản: nốt bình thường (normal), nốt có chấm (dotted) và nốt liên ba (triplet).

3-2 Chọn nốt trắng (dùng nút 1-8)

3-3  Bấm phím La trên cây organ.

--- Ô SỐ 4

Ta ghi nốt Fa đen.

4-1 Đặt lại nốt normal (tức bỏ nốt có chấm) bằng cách ấn nút kế ô thứ 3 khi nảy, sao cho hiện ra nốt bình thường.

4-2 Chọn nốt đen (dùng nút 1-8).

4-3 bấm phím Fa trên cây organ.

Để thêm dấu lặng (rests), đơn giản là dời vị trí measure/beat/clock đến thời gian "nghĩ" cần thiết, rồi nhập nốt kế đó.