Bài viết này hướng dẫn các bạn cách chuyển hợp âm cho guitar.

Bài chuyển hợp âm cho giọng La thứ (Am)

Am----->Dm----->G------>C------>F------>E7----->Am

Bộ Hợp Âm Cơ Bản cho Các Giọng

Bộ Hợp Âm Cơ Bản cho Các Giọng

Bộ Hợp Âm Cơ Bản cho Các Giọng

Bộ Hợp Âm Cơ Bản cho Các Giọng

Bộ Hợp Âm Cơ Bản cho Các Giọng

Bộ Hợp Âm Cơ Bản cho Các Giọng