Đăng ký|Đăng nhập

Quãng tám dưới quãng tám thứ nhất là quãng tám gì

Thành Viên
Ngày tham gia: 11h13, 20/10/2016
Quãng tám dưới quãng tám thứ nhất là quãng tám gì ?
04h41, 29/10/2016
Quản Lý
Ngày tham gia: 22h51, 02/01/2018
Đoạn trích:
Quãng tám dưới quãng tám thứ nhất là quãng tám gì ?


Thứ nhất là Dương . Dưới thứ nhất là "thứ 0 " ( Âm Dương quân bình ) . Dưới thứ 0 là thuộc về Âm , tức thứ nhất có dấu trừ .