Đăng ký|Đăng nhập

Bắt đầu học organ từ đâu

Thành Viên
Ngày tham gia: 19h50, 31/10/2015

e chao ca nha

e moi bat dau hoc choi dan ocgan,e rat dam me,nhung e chua biet cach nao de hoc cho hieu wa.vay cho e hoi ca nha e nen bat dau hoc tu dau ak

e cung moi mua cay dan yamaha e324 de tap.vay xin ca nha giup e cach hoc ak.

e cam on ca nha

05h17, 01/11/2015
Quản Lý
Ngày tham gia: 22h51, 02/01/2018
Đoạn trích:
e moi bat dau hoc choi dan ocgan,e rat dam me,nhung e chua biet cach nao de hoc cho hieu wa.vay cho e hoi ca nha e nen bat dau hoc tu dau ak


Bạn phải học ca trước . Ca cho đúng nốt , đúng nhịp . Ca cho thuộc lòng . Qua đàn rất mau ... Còn ca rớt nhịp , ca không đúng ton ( gam) thì ...pó tay !! Tự mình ca đúng nốt , đúng nhịp ( tức ca theo giống ý như ca sĩ ca , nhờ người nghe và nhận xét )...thì đàn rất dễ . Mò mò một hồi là ra . Còn tự mình ca không đúng thì ...làm sao đàn cho người khác ca ? Họ ca ton La , còn ta đàn ton Mi ??? Do ta không biết ton nào là đúng . Có người biết ca đúng ton ca , nhưng ca không trúng nhịp thì...vô phương !!!
Tóm lại , phải biết ca đúng nốt , đúng nhịp ( không cần ca hay ) ...mới có thể học đan thành tài . Người biết ca đúng nốt , đúng nhịp thì học môn nào cũng được và học rất mau . Chỉ một năm ( thuộc 100 bài nhạc) là đi đánh xô ào ào ...