Bài chuyển hợp âm cơ bản cho các giọng:

- Mi trưởng: E--->G#m--->C#m---->F#m----->A---->B7---->E
- Fa trưởng: F---->Am----->Dm------>Gm------->Bb----->C7---->F
- Sol trưởng: G---->Bm---->Em------>Am------>C------->D7----->G

Nếu các bạn để ý 1 xiú thì có thể dịch qua tất cả các giọng trưởng
Tiếp theo là bài chuyển hợp âm cơ bản cho các giọng thứ

- Dm----> Gm--->C---->F---->Bb---->A7---->Dm
- Cm------>Fm----->Bb------->Eb------>Ab---->G7------>Cm
- Bm------>Em----->A------>D----->G----->F#7----->Bm
- F#m------>Bm----->E----->A------>D---->C#7---->F#m

Sưu tầm