Trong bài viết này tôi giới thiệu với các bạn về giáo trình tự học đàn guitar do tôi soạn cách đây khá lâu. Giáo trình này hướng dẫn các bạn từng bước từng bước để các bạn có thể làm quen và chơi được đàn guitar. Đây là giáo trình tương đối chi tiết để các bạn có thể tự học đàn guitar tại nhà.

Tự học đàn guitar

Tự học đàn guitar

Tự học đàn guitar

Tự học đàn guitar

Tự học đàn guitar