Dấu tròn có số 1, 2, 3, 4... đó là ngón tay trái bấm trên dây đàn.

1 là ngón trỏ

2 là ngón giữa

3 là ngón danh (ngón áp út)

4 là ngón út

Ngón cái thì không xài đến, nhưng đôi khi bạn "bấm" trên dây 6 cho nó "ngầu" một tí.

Còn dây đàn thì số 1 là dây nhỏ nhất, số 6 là dây bự nhất.

Một hợp âm cơ bản gòm có 3 nốt.

Nốt quãng 1 (tức nốt chủ âm, nốt root) + nốt quãng 3 + nốt quãng 5. Các bạn xem thêm trong bài viết " tự học đàn bass"

Thật ra, nếu xử dụng nhiều các hợp âm lạ đàn nghe không "mùi". Vì đó là các hợp âm nghịch. Haha...đàn mà nghe như là "lạc" ton. Lâu lâu, xen vài chỗ cho "hấp dẫn", chứ xen hoài nghe thấy ghét!!! Đàn mà muốn cho người khác nghe "ghiền" thì không nên xài nhiều ton lạ. Ton lạ là ton có trên 5 nốt. Các ton có trên 6 nốt thì thường là do 2 cây đàn. Mỗi cây chỉ đàn 3 hoặc 4 nốt. Mỗi cây đàn 2 ton khác nhau phối hợp lại thành ra ton lạ. Bởi vậy, nghe không "hay", y như đàn lạc ton.

Tôi học bấm hợp âm guitar

Tôi học bấm hợp âm guitar