Liên ba của nốt nhạc là gì? Liên ba có số 3, hiểu nôm na là có 3 nốt kế bên nhau, có dấu vòng cung và số 3 ở trên. Liên ba có giá trị chỉ bằng 2. Ví dụ, liên ba nốt đen có giá trị chỉ bằng 2 nốt đen, tức là 2 nhịp, nhưng ta phải đàn ba chữ "đều" nhau. Bởi vậy, nghe hơi "giựt gân".

Liên ba dễ thấy nhất là điệu Slowrock. Khi đánh trống điệu Slowrock, tay phải gõ xâmbal 12 tiếng, tức là gồm 4 nhịp, mỗi nhịp là 3 tiếng trống móc đơn có dấu liên ba. Nhưng điệu Slowrock là nhịp kép. Nhịp kép là nhịp chia ba, chia sáu, dùng nốt đen chấm làm đơn vị. Còn nhịp đơn là nhịp chia hai, chia bốn, dùng nốt đen làm đơn vị. Nhịp kép có ký hiệu là 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. Điệu Slowrock là 6/8 hoặc 12/8. Nhưng nếu ký hiệu là C, 4/4 thì phải dùng dấu liên ba.

Dùng liên ba (hoặc liên sáu, gấp hai liên ba) để nhồi trống cho các điệu Chacha, Slowsurf, Disco, Rhumba... nghe rất hay! Hai thằng đánh trống mà thằng nào biết báo liên ba hoặc liên sáu là thằng kia "chịu thua".

Cách báo liên ba dễ thấy nhất là điệu March hành quân: Chách...Chách...Chách Chách Chách Chách.

Đặc điểm nhồi trống theo dấu liên ba thì hai tiếng đầu nhẹ, tiếng thứ ba mạnh. Nhồi liên sáu thì ba mạnh, sáu mạnh.

Có 3 cách nhồi theo dấu liên ba:

-- Cách thứ nhất là nhồi bằng chỉ một tay phải. Áp dụng cho nhồi ít chữ (nhồi dấu móc đơn), ví dụ như điệu March đã nói ở trên.

-- Cách thứ hai là nhồi hai tay đều nhau, tay trái rồi tay phải y như học "rul lê". Nhưng, phải làm sao cho hai tiếng nhẹ, một tiếng mạnh.

-- Cách thứ ba là tay trái đánh liền 2 tiếng nhẹ, và tay phải đánh tiếng ba mạnh.

Nói thì nghe khó hiểu nhưng biết làm sao? Không sao, bạn chỉ cần nhớ là đánh tiếng trống cho thật đều mà phải nghe hai nhẹ  một mạnh.

So với ru lê thì báo liên sáu nghe "mau' hơn mà lại "giựt gân". Ru lê thì một nhịp (một khuông là 4 nhịp, các sách khác gọi là phách) một nhịp nhồi được 4 tiếng trống. Bốn nhịp thì 16 tiếng trống. Còn báo liên sáu thì báo ra tới 24 tiếng trống. Nhưng ít ai báo 4 nhịp, mà chỉ báo liên sáu ở hai nhịp cuối. Báo nhiều quá sợ lọt.