Đăng ký|Đăng nhập

Cung sếch??

Thành Viên
Ngày tham gia: 09h42, 06/06/2012

Trong bài https://cungtapnhac.com/bai-viet/vai-kinh-nghiem-doi-ton-guitar có đề cập cung sếch. Cung sếch của Dm là A7...???? xin chỉ cách tìm cụ thể

22h10, 08/06/2012
Quản Lý
Ngày tham gia: 22h51, 02/01/2018
Bạn bấm ton A [ La trưởng] rồi... bấm thêm một nốt Sol nữa.
A là ton La. Một ton căn bản bao gồm 3 nốt. Nốt chủ âm [ còn gọi là nốt Root ] + nốt quãng ba + nốt quãng năm. Ton A [ đọc là La trưởng ] thì có ba nốt là La, Đô#, Mi. Nếu nốt Đô là bình thường thì...đó là ton Am [ La thứ].

Từ ton căn bản, người ta đã "thêm" tùm lum vô nên...mới đẻ ra những ton " tùm lum".
Bạn bấm ton La trưởng, gồm 3 nốt La, Đô#, Mi. Nay bạn bấm thêm nốt thứ tư là Sol...thì đó là ton La "sếch" [ kí hiệu A7].

Bạn bấm ton La thứ, gồm 3 nốt La, Đô, Mi. Nay bạn bấm thêm nốt Sol [ bấm bốn ngón]...thì đó là ton La thứ bảy [ kí hiệu Am7]
Nốt sol...bấm chỗ nào, dây nào cũng được...miễn là nốt sol...Coi sách thêm để biết cách người ta bấm ton A7.
08h41, 15/06/2012
Thành Viên
Ngày tham gia: 09h42, 06/06/2012
Cám ơn @doan.
Chỉ cần thêm nốt Sol vào là được hợp âm 7.
mình còn thắc mắc tí là cung sếch của Dm là A7. mình muốn tìm sếch của cung khác thì làm sao? ví dụ tìm cung sếch của Am, của Em,....
05h50, 19/06/2012
Quản Lý
Ngày tham gia: 22h51, 02/01/2018
Bạn cứ xoè bàn tay trái ra...Ngón cái số 1 là nốt chủ âm [ nốt Root]...Bỏ hai ngón Trỏ, và Giữa [ tức nốt số 2, số 3...tính theo thứ tự theo chiều kim đồng hồ, tức đi thuận ]...Còn lại 2 ngón Danh và Út...[ tức nốt số 4, số 5 ]...Nốt số 5 là ton sêch.

Minh hoạ như sau:

Bạn đàn ton Em. Vậy số 1 là Mi.... Bạn đọc thứ tự là....Mi, Fa, Sol, La, Si...Bạn sẽ đổi qua ton Am [ số 4] và ton B [ số 5]... Số 5 cũng là ton sếch...

Cung sếch là ton Am là.....La, Si, Đô, Re, Mi....tức ton E7.
Từ ngón cái...đổi qua ngón danh và ngón út...Đó là 3 ton căn bản nhất. Bạn nào chưa rành cách đổi hợp âm thì cứ dùng 3 ton nầy mà chơi cũng....tạm được!
Ví dụ, bạn đàn ton Dm cho người ta ca. Bạn sẽ đổi qua 2 ton Gm và A7...Thử cảm âm...mà đổi! Thây kệ, mới học, chưa kinh nghiệm...