Sau đây là bài viết tiếp theo , áp dụng cho ton chánh là ton La thứ (Am). Đọc qua bài viết nầy , các bạn sẽ thấy các nhạc sĩ rất "phóng khoáng" khi phối nhạc cho một ca khúc. Tuy nhiên, bài viết ở đây chỉ sưu tầm các nốt đứng sau cây gạch đứng (Beat 1, phách 1) mà các nhạc sĩ đã chọn một hợp âm. Khi một nhạc sĩ đổi một ton "lạ" ( ví dụ gặp nốt Fa mà đổi ton G7 ???). thì đó là anh ta "chuẩn bị" cho một ton kế đó nữa ( ton C) !  Tóm lại , các nhạc sĩ hơn kém nhau là ở chỗ "tự sắp xếp" các chuỗi hợp âm theo các nốt nhạc , nghe "quái" mà "hay" !!

Tôi học chuyển hợp âm (2), chủ âm là La thứ

 

Tôi học chuyển hợp âm (2), chủ âm là La thứ

 

Tôi học chuyển hợp âm (2), chủ âm là La thứ

 

Tôi học chuyển hợp âm (2), chủ âm là La thứ

 

Tôi học chuyển hợp âm (2), chủ âm là La thứ

 

Tôi học chuyển hợp âm (2), chủ âm là La thứ