Đăng ký|Đăng nhập

Làm sao để tìm tông của bài hát không theo nguyên tắc?

Thành Viên
Ngày tham gia: 09h25, 12/06/2012

Các bác cho mình hỏi tí. Để xác định tông của bài hát thì ta dựa vào dấu khóa ở đầu bài hát và nốt nhạc sau cùng. Nếu nốt nhạc sau cùng không rơi vào đúng theo qui định của dấu khóa (ví dụ: bài hát không có dấu khóa nào và nốt nhạc sau cùng không phải là nốt Đô hoặc nốt La) thì mình xác định tông theo nguyên tắc nào?

11h24, 13/06/2012
Thành Viên
Ngày tham gia: 11h00, 13/06/2012
Xin chao Tranminh.
Cau tra loi cung khong chac chan la dung, nhung Neo van noi cho co chuyen de noi.
Theo thi du thi tong cua ban nhac la C hoac Am hoac ca hai (C & Am), hoac tong gi do ma minh chua biet toi!
Theo Neo thi cu hat hoac don vai cau trong ban nhac sau do Neo hat la la la la', cai chu La' cuoi cung la tong cua ban nhac, con thu hay truong thi minh nghe vai cau trong ban nhac la biet ( thu = buon buon, truong = vui vui).
Neo.
06h56, 14/06/2012
Quản Lý
Ngày tham gia: 22h51, 02/01/2018
Nếu không có dấu thăng giảm ở kế bộ khoá Sol...thì bài nhạc đó chỉ là thuộc về 2 ton [ hợp âm]...Am hoặc C.

Ton La thứ [Am] gồm 3 nốt: La, Do, Mi
Ton Đo trưởng [C] gồm 3 nốt: Do, Mi, Sol

Căn cứ nốt cuối cùng thử coi là La hay Do mà xác định ton chánh.
Trường hợp nốt chót không phải là như thế thì...bạn thử xem nốt chót của phần đầu [ Bản nhạc thường có 3 phần. Phần đầu, phần giang tấu [điệp khúc], phần cuối ]

Kinh nghiệm khi nhìn nốt kết thúc bản nhạc thì...
Nếu nốt chót là Mi thì bản nhạc đó là ton Am.
Nếu nốt chót là Sol thì.....................ton C.

Chẳng có bản nhạc ton Am [ hoặc A] nào mà nốt kết thúc lại là nốt Đô! Chỉ có thể là nốt La hoặc nốt Mi [ nốt q. 5 ]
Cũng như thế, chẳng có bản nhạc ton Cm hoặc C nào mà nốt kết thúc là nốt Mi [ nốt q. 3 ]. Chỉ có thể là nốt Đô hoặc nốt Sol.
Cũng như bạn Neo đã nói...Đàn hoặc Ca thử một bận...sẽ đoán ra Chord Root [ Hợp âm chủ ].